Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0056
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.
Zdobycie umiejętnośći posługi organisty w czasie liturgii. Uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność akompaniowania do wszelkich dialogów, aklamacji i innych spiewów w trakcie liturgii. Uzyskuja również wiedzę na temat różnych nabożeństw liturgicznych i ceremonii przy, których niezbędny jest udział organisty. Poznają różne warianty melodyczne poszczególnych utworów muzycznych jak również rozpowszechnione zwyczaje w różnych regionach Polski.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Nauka akompaniamentu organowego do śpiewów w czasie liturgii Mszy św. i nabożeństw. Praktyczne zastosowanie przepisów kościelnych dotyczących muzyki w liturgii. Na roku IV połączenie z podstawowymi elementami improwizacji organowej. Ćwiczenia przeprowadzane są w sali ćwiczeń oraz w kościele podczas liturgii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.

Forma zajęć:
Ćwiczenia przy organach. Nauka odpowiedzi mszalnych na podstawie gotowych schematów harmonicznych. Przygotowywanie własnych opracowań harmonicznych poszczególnych spiewów. Przygotowywanie opracowan muzycznych do poszczególnych nabożeństw (Godzinki, Girzkie Żale, Obrzędy pogrzebowe).
Forma i warunki zaliczenia Egzamin przy instrumencie z zakresu akompaniamentu odpowiedzi mszalnych, pieśni liturgicznych i nabożeństw.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Śpiewniki i opracowania zawierające propozycje harmonizacji odpowiedzi do wezwań we Mszy św., części stałych oraz pieśni, np. seria wydawnicza "Ciebie Boże chwalimy", opracowana przez Komisję Muzyki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej; "Chorał opolski" Tom I-III, Opole 1985, itp. Dokumenty Soboru Wat. II i Episkopatu Polski o muzyce w liturgii. Instrukcje zawarte w księgach liturgicznych.