Inne nauki związane z komunikacją i informacją: 1

Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna
Kod ECTS: 15900-XXXX-050SEM0234
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej