Inne nauki związane z komunikacją i informacją: 4

Dokument elektroniczny i e-kancelaria (zajęcia laboratoryjne)
Kod ECTS: 15900-XXXX-0401CWI0536
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Emisja głosu i sztuka mówienia
Kod ECTS: 15900-XXXX-050CWI0255
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Komunikacja i trening interpersonalny
Kod ECTS: 15900-XXXX-CWI0031
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teorie komunikowania masowego
Kod ECTS: 15900-XXXX-050CWI0673
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej