Dokumentacja, archiwa: 4

Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej
Kod ECTS: 15500-XXXX-0401WYK0571
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Archiwistyka
Kod ECTS: 15500-XXXX-0102WYK0124
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Konserwacja i reprografia archiwaliów
Kod ECTS: 15500-XXXX-0401WYK0575
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie
Kod ECTS: 15500-XXXX-0401WYK0572
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii