Inne nauki społeczne: 4

Diagnostyka resocjalizacyjna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0459
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14901-XXXX-05WYK0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-05WYK0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Psychopedagogika prenatalna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0220
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki