Inne nauki społeczne: 6

Globalne procesy społeczne
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0017
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Metody planowania rodziny
Kod ECTS: 14900-XXXX-0105CWI0051
Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

Mikrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0501CWI0433
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503CWI0278
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-CWI0171
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki