Inne nauki społeczne: 7

Diagnostyka resocjalizacyjna
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503WYK0459
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Funkcje modeli teoretycznych w badaniach psychologicznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0502KON0291
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-05WYK0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 14900-XXXX-05CWI0270
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Katolicka nauka społeczna
Kod ECTS: 14900-XXXX-05SEM0023
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Metodologia nauk społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-05WYK0297
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Wolontariat wobec potrzeb społecznych
Kod ECTS: 14900-XXXX-0503CWI0807
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki