Chemia: 2

Chemia fizyczna
Kod ECTS: 13300-XXXX-WYK0001
Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych

Chemia ogólna i nieorganiczna
Kod ECTS: 13300-XXXX-WYK0002
Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych