Biologia: 3

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-WYK0094
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Biologiczne podstawy zachowania
Kod ECTS: 13100-XXXX-0502WYK0001
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-WYK0093
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu