Biologia: 3

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0094
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0093
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu