Biologia: 7

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0094
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Biologia roślin
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0094
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Biologiczne podstawy zachowania
Kod ECTS: 13100-XXXX-0502WYK0001
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11WYK0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Podstawy cytofizjologii i ontogenezy
Kod ECTS: 13100-XXXX-11CWI0007
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003WYK0093
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
Kod ECTS: 13100-XXXX-1003CWI0093
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu