Psychiatria, psychologia kliniczna: 1

Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych
Kod ECTS: 12200-XXXX-0502SEM0105
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii