Informatyka: 9

Architektura komputerów
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0148
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Grafika komputerowa
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0192
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Komputerowa analiza obrazów
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0321
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Programowanie obiektowe
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0102
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Programowanie usług sieciowych
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0292
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Sieci komputerowe i Internet
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0200
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Systemy operacyjne
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0202
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Technologia informacyjna
Kod ECTS: 11300-XXXX-11CWI0009
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Wstęp do informatyki
Kod ECTS: 11300-XXXX-1001CWI0086
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki