Informatyka: 12

Architektura komputerów
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0148
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Komputerowa analiza obrazów
Kod ECTS: 11300-XXXX-CWI0321
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Komputerowa analiza obrazów
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0321
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Ochrona informacji w sieciach komputerowych
Kod ECTS: 11300-XXXX-SEM0232
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Programowanie obiektowe
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0102
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Programowanie obiektowe
Kod ECTS: 11300-XXXX-CWI0102
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Programowanie usług sieciowych
Kod ECTS: 11300-XXXX-CWI0292
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Sieci komputerowe i Internet
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0200
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Systemy operacyjne
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0202
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Systemy operacyjne
Kod ECTS: 11300-XXXX-CWI0202
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Technologia informacyjna
Kod ECTS: 11300-XXXX-CWI0009
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Nauk Biologicznych

Wstęp do informatyki
Kod ECTS: 11300-XXXX-WYK0086
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu