Matematyka: 8

Abstrakcyjne struktury danych
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0101
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Algorytmy analizy numerycznej
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0260
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Analiza matematyczna I
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0097
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Matematyka dyskretna
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0194
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Matematyka ze statystyką w biologii
Kod ECTS: 11100-XXXX-11WYK0006
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Biotechnologii

Wstęp do matematyki
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0088
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0151
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Wybrane zagadnienia z teorii liczb
Kod ECTS: 11100-XXXX-1001WYK0092
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki