Inne nauki prawne: 1-30 z 46

American constitutional law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0084
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Comparative constitutional law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0057
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

International Human Rights in Practice
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0089
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Kościelne prawo karne materialne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo majątkowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo małżeńskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0016
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo publiczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelny proces karny
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0022
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Legal advocacy
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0106
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Metodologia nauk prawnych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0082
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Negotiations
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy o chrześcijanach
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Podatki i opłaty komunalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Postępowanie dotyczące sakramentu święceń
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0030
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Postępowanie sądowo-administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0031
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0009
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo finansów publicznych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo kanoniczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0109WYK0113
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0109WYK0111
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Prawo kanonizacyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0034
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo konsumenckie
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0020
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa