Inne nauki prawne: 1-30 z 38

Bankruptcy law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0118
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii
Kod ECTS: 10900-XXXX-0503WYK0755
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo karne materialne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo majątkowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo małżeńskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0016
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo publiczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelny proces karny
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0022
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy o chrześcijanach
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Postępowanie dotyczące sakramentu święceń
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0030
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Postępowanie sądowo-administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0031
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo finansów publicznych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo kanoniczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-01WYK0113
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK)
Kod ECTS: 10900-XXXX-01WYK0111
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Prawo kanonizacyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0034
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo konkordatowe - fakultet
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0071
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo konsumenckie
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0020
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo o sakramentach świętych
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0038
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo ochrony danych osobowych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo rzymskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0043
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo wyznaniowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0046
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo zakonne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0044
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego