Inne nauki prawne: 20

Ćwiczenia sądowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0005
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0012
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo publiczne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0025
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo o sakramentach świętych
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0038
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo finansów publicznych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0097
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo kanonizacyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0034
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo katolickich Kościołów Wschodnich
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo rzymskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0043
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo wyznaniowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0046
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo zakonne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0044
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Proces zwyczajny
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0048
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Procesy małżeńskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0049
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Teologia prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0056
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Ustrój hierarchiczny Kościoła
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0058
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego