Administracja publiczna: 12

Etyka urzędnicza
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0135
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia administracji
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Kościelny proces administracyjny
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0138
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Materialne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0054
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Nauka administracji
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0010
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Kod ECTS: 10600-XXXX-02WYK0196
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Polityka administracyjna
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0141
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Postępowanie administracyjne
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0018
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-02WYK0093
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-02WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo administracyjne: część ogólna
Kod ECTS: 10600-XXXX-02WYK0102
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Ustrojowe prawo administracyjne
Kod ECTS: 10601-XXXX-02WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych