Administracja publiczna: 13

Administracja publiczna w ujęciu systemowym
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0171
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Etyka urzędnicza
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0135
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Historia administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Kościelny proces administracyjny
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0138
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Materialne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0054
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Nauka administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0010
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0196
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Polityka administracyjna
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0141
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Postępowanie administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0018
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0093
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-02WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo administracyjne: część ogólna
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0102
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Ustrojowe prawo administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji