Administracja publiczna: 5

Administracja kościelna
Kod ECTS: 10600-XXXX-0109CWI0094
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Historia administracji
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200CWI0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Materialne prawo administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200CWI0054
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200CWI0196
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Ustrojowe prawo administracyjne
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200CWI0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji