Prawo cywilne: 7

Postępowanie cywilne
Kod ECTS: 10300-XXXX-02WYK0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo celne
Kod ECTS: 10300-XXXX-0200WYK0058
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Prawo handlowe
Kod ECTS: 10300-XXXX-02WYK0017
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo podatkowe
Kod ECTS: 10300-XXXX-02WYK0084
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo spadkowe
Kod ECTS: 10300-XXXX-02WYK0032
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo urzędnicze
Kod ECTS: 10300-XXXX-0200WYK0127
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Prawo własności przemysłowej
Kod ECTS: 10300-XXXX-02WYK0044
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa