Prawo cywilne: 3

Postępowanie cywilne
Kod ECTS: 10300-XXXX-02CWI0006
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo podatkowe
Kod ECTS: 10300-XXXX-02CWI0084
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Publiczne prawo gospodarcze
Kod ECTS: 10300-XXXX-02CWI0061
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych