Prawo międzynarodowe: 8

Międzynarodowe prawo podatkowe
Kod ECTS: 10200-XXXX-02WYK0083
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo cywilne
Kod ECTS: 10200-XXXX-02SEM0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo dyplomatyczne i konsularne
Kod ECTS: 10200-XXXX-02KON0025
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo międzynarodowe publiczne
Kod ECTS: 10200-XXXX-02SEM0032
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo międzynarodowe publiczne
Kod ECTS: 10200-XXXX-02CWI0032
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo międzynarodowe publiczne
Kod ECTS: 10200-XXXX-02WYK0032
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo prywatne międzynarodowe
Kod ECTS: 10200-XXXX-02CWI0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo prywatne międzynarodowe
Kod ECTS: 10200-XXXX-02WYK0028
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych