Inne języki i nauki filologiczne: 5

Cywilizacja Hiszpanii
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0001
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Cywilizacja Włoch
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0002
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0328
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0404
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Współczesna cywilizacja francuska
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0049
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa