Inne języki i nauki filologiczne: 20

Antropologia kultury
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0497
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Cywilizacja Hiszpanii
Kod ECTS: 09900-XXXX-0407KON0001
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Cywilizacja Włoch
Kod ECTS: 09900-XXXX-0407KON0002
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Dramat i teatr
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403SEM0399
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Fonologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0300
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403KON0328
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403KON0404
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0493
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Język starocerkiewny
Kod ECTS: 09900-XXXX-0102LEK0114
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Kultura języka polskiego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503WYK0029
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403WYK0339
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-02CWI0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-0200CWI0023
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0299
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404SEM0138
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Organizacja pracy tłumacza
Kod ECTS: 09900-XXXX-0408KON0248
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403CWI0421
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Składnia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0298
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Teoria literatury
Kod ECTS: 09900-XXXX-0403CWI0495
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Współczesna cywilizacja francuska
Kod ECTS: 09900-XXXX-0407KON0049
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej