Inne języki i nauki filologiczne: 14

Antropologia kultury
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0497
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Fonologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0300
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0328
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Kod ECTS: 09900-XXXX-04KON0404
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0493
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Język starocerkiewny
Kod ECTS: 09900-XXXX-01LEK0114
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Kultura języka polskiego
Kod ECTS: 09900-XXXX-0503WYK0029
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-04WYK0339
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-0200CWI0023
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Łacina prawnicza
Kod ECTS: 09900-XXXX-02CWI0035
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Morfologia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0299
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0421
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Składnia
Kod ECTS: 09900-XXXX-0404CWI0298
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Teoria literatury
Kod ECTS: 09900-XXXX-04CWI0495
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa