Języki rzadziej nauczane: 1

Język irlandzki
Kod ECTS: 09800-XXXX-0404CWI0014
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej