Języki rzadziej nauczane: 2

Język irlandzki
Kod ECTS: 09800-XXXX-04CWI0014
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Język staro-cerkiewno-słowiański
Kod ECTS: 09800-XXXX-04CWI0072
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa