Języki spoza Unii Europejskiej: 6

Język rosyjski - CEF A1
Kod ECTS: 09600-XXXX-0000LEK0079
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF A2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0080
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF A2+
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0081
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B1
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0082
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0242
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Język rosyjski - CEF B2
Kod ECTS: 09601-XXXX-0000LEK0084
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych