Języki spoza Unii Europejskiej: 7

Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0239
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0231
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0232
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - stylistyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0275
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - II język specjalności
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0233
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka ukraińskiego - stylistyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0260
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Rosyjski język obsługi celnej
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0290
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej