Języki spoza Unii Europejskiej: 1

Rosyjski język obsługi celnej
Kod ECTS: 09600-XXXX-04CWI0290
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa