Języki spoza Unii Europejskiej: 3

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0245
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - stylistyka
Kod ECTS: 09600-XXXX-0408CWI0275
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej