Językoznawstwo: 4

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-0405SEM0113
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków)
Kod ECTS: 09300-XXXX-0407SEM0167
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Seminarium językoznawcze
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404SEM0292
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Seminarium licencjackie: Pragmatyka językowa
Kod ECTS: 09300-XXXX-050SEM0269
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej