Językoznawstwo: 11

Dialektologia z socjolingwistyką
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0016
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0020
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0380
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0024
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kultura języka
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0080
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0037
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Leksykologia i leksykografia
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0386
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Sprawność i poprawność językowa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0494
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Stylistyka praktyczna
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0153
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wstęp do językoznawstwa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404CWI0129
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej