Językoznawstwo: 20

Dialektologia z socjolingwistyką
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0016
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka historyczna języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0020
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0380
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0024
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-0405SEM0113
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Językoznawstwo
Kod ECTS: 09300-XXXX-0405SEM0148
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Językoznawstwo ogólne
Kod ECTS: 09300-XXXX-0408KON0256
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Językoznawstwo ogólne
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403WYK0496
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków)
Kod ECTS: 09300-XXXX-0407SEM0167
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Kultura języka
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0080
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0037
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Leksykologia i leksykografia
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0386
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Podstawy metodologiczne badań językoznawczych
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403KON0116
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Seminarium językoznawcze
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404SEM0292
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Sprawność i poprawność językowa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0494
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Stylistyka języka polskiego
Kod ECTS: 09300-XXXX-0408KON0247
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej

Stylistyka praktyczna
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403CWI0153
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wprowadzenie do nauki o języku
Kod ECTS: 09300-XXXX-0403WYK0505
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Wstęp do językoznawstwa
Kod ECTS: 09300-XXXX-0404CWI0129
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej