Literatura powszechna i porównawcza: 1-30 z 39

Analiza dzieła literackiego
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0378
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0320
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia literatury amerykańskiej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404KON0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia literatury amerykańskiej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404CWI0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia literatury angielskiej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404CWI0209
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia literatury angielskiej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404CWI0208
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia literatury greckiej - zarys. Okres klasyczny - dramat i historiografia
Kod ECTS: 09200-XXXX-0406WYK0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Klasycznej

Historia literatury modernizmu
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0060
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia literatury oświecenia i romantyzmu
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0383
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia literatury po 1918 r.
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0061
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Historia literatury staropolskiej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0384
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Krytyka literacka
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0172
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Lektura tekstu literackiego. Cz. I. Teoria i praktyka interpretacji
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403KON0085
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura amerykańska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404CWI0242
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literatura amerykańska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404SEM0233
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literatura angielska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404SEM0052
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literatura angielska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0404CWI0243
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literatura i kultura polska w XVIII wieku
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0089
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura i kultura w epoce oświecenia
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403WYK0342
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0276
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura polska od 1918 r.
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0410
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura realizmu i naturalizmu
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0093
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura realizmu i naturalizmu
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403WYK0093
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura staropolska
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0081
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w.
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403WYK0096
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 09200-XXXX-0407SEM0058
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Między ideą a literaturą
Kod ECTS: 09200-XXXX-0407SEM0176
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Nowa poezja a tradycja
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403SEM0438
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Poetyka, cz. I
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0393
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Poetyka, cz. II
Kod ECTS: 09200-XXXX-0403CWI0119
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej