Języki nowożytne Unii Europejskiej: 15

Angielski medialny
Kod ECTS: 09100-XXXX-05CWI0273
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Historia języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0035
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0305
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0067
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0066
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0215
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0072
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0091
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0102
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0288
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0106
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0287
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0106
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo
Kod ECTS: 09100-XXXX-04CWI0107
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa