Inne nauki humanistyczne: 3

Metodologia badań literackich
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0097
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Metodologia badań nad językiem
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403WYK0098
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Statystyka i demografia historyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-0401WYK0588
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii