Inne nauki humanistyczne: 7

Historia samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 08900-XXXX-0200SEM0119
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Kierunki we współczesnej składni generatywnej
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Kulturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0405SEM0135
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0246
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0057
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404SEM0058
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Teoria i filozofia literatury
Kod ECTS: 08900-XXXX-0403SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej