Inne nauki humanistyczne: 3

Fonetyka akustyczna
Kod ECTS: 08900-XXXX-04CWI0285
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Kultura polska dla studentów z zagranicy
Kod ECTS: 08900-XXXX-04CWI0038
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Literatura a film
Kod ECTS: 08900-XXXX-04CWI0278
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa