Historia: 3

Historia Anglii i USA
Kod ECTS: 08300-XXXX-04KON0207
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0556
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Współczesne metody historii gospodarczej
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0568
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii