Filozofia: 27

Antropologia filozoficzna
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0001
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Antropologia filozoficzna
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0178
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Antropologia filozoficzna i kulturowa
Kod ECTS: 08100-XXXX-0503WYK0902
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Etyka
Kod ECTS: 08100-XXXX-WYK0361
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Etyka
Kod ECTS: 08100-XXXX-0502WYK0340
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Etyka
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0090
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Etyka ogólna
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301WYK0622
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Filozofia Boga
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Filozofia przyrody
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0054
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii
Kod ECTS: 08100-XXXX-02WYK0063
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Historia filozofii
Kod ECTS: 08100-XXXX-WYK0036
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Historia filozofii
Kod ECTS: 08100-XXXX-0503WYK0252
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia filozofii
Kod ECTS: 08100-XXXX-0502WYK0548
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0136
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0096
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii starożytnej
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301WYK0623
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0112
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0138
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301WYK0624
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0405WYK0115
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Logika prawnicza
Kod ECTS: 08100-XXXX-02WYK0108
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Logika z elementami semiotyki
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0056
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metafizyka
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0098
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metafizyka
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0055
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: Teodycea
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0038
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Wprowadzenie do filozofii
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301WYK0632
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Współczesne kierunki filozoficzne
Kod ECTS: 08100-XXXX-01WYK0173
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych