Filozofia: 14

Antropologia filozoficzna
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301CWI0620
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Etyka ogólna
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301CWI0622
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Kod ECTS: 08100-XXXX-0106CWI0096
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-0106CWI0097
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Historia filozofii średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301CWI0624
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-050CWI0272
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0106CWI0114
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0407CWI0129
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0402CWI0218
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0403CWI0391
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0404CWI0211
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0405CWI0115
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0406CWI0103
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Logika prawnicza
Kod ECTS: 08100-XXXX-02CWI0108
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa