Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 8

Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Kod ECTS: 05900-XXXX-04CWI0096
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-04CWI0252
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0246
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji matematycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0840
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji polonistycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0842
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji przyrodniczej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0819
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Multimedialne środki i materiały dydaktyczne wykorzystywane w pracy pedagoga
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0872
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki