Nauki pedagogiczne: 28

Aksjologia edukacji szkolnej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0360
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Badania pedagogiczne nad myślą Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0514
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Badanie rzeczywistości szkolnej i edukacyjnej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0515
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Dysfunkcjonalność rodziny
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0536
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Kierunki współczesnej myśli pedagogicznej i ich podejścia badawcze
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0518
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metody badań pedagogicznych
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0041
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika ogólna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0050
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika porównawcza
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0052
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika resocjalizacji
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0778
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika rodziny
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0055
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika specjalna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0057
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika specjalna
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0068
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika społeczna
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0156
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika społeczna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0059
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika szkolna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0141
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika wczesnoszkolna
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0071
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedeutologia
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0151
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0350
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0424
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Psychopedagogika prokreacji
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0161
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0772
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy kształcenia
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0175
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0814
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy wychowania
Kod ECTS: 05700-XXXX-WYK0118
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

The personalistic education
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0526
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0368
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0324
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503WYK0759
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki