Nauki pedagogiczne: 12

Emisja głosu
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0246
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0848
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika wczesnoszkolna
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0071
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika zabawy
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0159
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Poradnictwo pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0061
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0424
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0788
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy kształcenia
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0175
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy wychowania
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0118
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Wolontariat wobec rodziny
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0792
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0903
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0324
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki