Historia sztuki: 2

Sztuka polska XIX i XX wieku
Kod ECTS: 03600-XXXX-04SEM0017
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Sztuka średniowieczna. Powinowactwa sztuki średniowiecznej w zakresie treści i formy w nowożytności
Kod ECTS: 03600-XXXX-04SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce