Muzyka i muzykologia: 23

Analiza form muzyki instrumentalnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0002
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Chór
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0006
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Czytanie partytur
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0007
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Dyrygentura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0009
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Fortepian - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0014
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia modalna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0016
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kształcenie słuchu
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0033
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Literatura organowa
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0038
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organy - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0048
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organy specjalne - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0049
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Paleografia łacińska
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0170
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Paleografia muzyki menzuralnej i tabulatur
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0051
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Podstawy dyrygentury chóralnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0116
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Praktyka muzyczno-liturgiczna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0056
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0063
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0064
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0065
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - XX w.
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0062
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Wstęp do analizy muzycznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0073
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Zespół chorałowy
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0075
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii