Muzyka i muzykologia: 1-30 z 44

Analiza form muzyki instrumentalnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0002
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Chór
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0006
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Czytanie partytur
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0007
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Dyrygentura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0009
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Etnomuzykologia i Hymnologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0012
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Fortepian - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0014
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia modalna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0016
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia form i gatunków muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0166
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia instrumentów muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Antyk i Średniowiecze
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0019
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Ars Nova i Renesans
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0018
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Romantyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - XX wiek
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0024
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki polskiej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0023
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia notacji muzycznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0025
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Instrumentologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0028
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Krytyka literatury muzykologicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103KON0109
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kształcenie słuchu
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0033
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Literatura organowa
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0038
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Metodologia badań nad pieśnią religijną
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0041
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organoznawstwo
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0047
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organy - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0048
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii