Muzyka i muzykologia: 23

Chór
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0006
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Dyrygentura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0009
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Etnomuzykologia i Hymnologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-04SEM0012
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0015
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-04WYK0020
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Historia muzyki - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-04WYK0021
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Historia muzyki - Romantyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-04WYK0022
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Historia muzyki - XX wiek
Kod ECTS: 03200-XXXX-04WYK0024
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Instrumentologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-04SEM0028
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0031
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-04WYK0031
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Krytyka literatury muzykologicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-04KON0109
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Kształcenie słuchu
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0033
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Literatura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0036
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Organy - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0048
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Organy specjalne - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0049
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Paleografia łacińska
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0170
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Podstawy dyrygentury chóralnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0116
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Praktyka muzyczno-liturgiczna
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0056
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Style i literatura muzyczna - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0064
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Style i literatura muzyczna - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0065
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Style i literatura muzyczna - XX w.
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0062
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Zespół chorałowy
Kod ECTS: 03200-XXXX-04CWI0075
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce