Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
2Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
3Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
4Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
5Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
6Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
7Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
8Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Damian Bara
9Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Damian Bara
10Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Damian Bara
11Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Damian Bara
12Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Damian Bara
13Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Damian Bara
14Negocjacje i mediacje w prawie polskim (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Damian Bara
15Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
16Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
17Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
18Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
19Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
20Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
21Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Aleksandra Dzięcioł
22Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
23Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 mgr Mateusz Hypiak
24Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
25Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
26Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
27Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
28Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
29Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
30Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
31Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
32Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Anna Słowikowska
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
10Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
11Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
12Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
13Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
14Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
15Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
16Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
17Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
18Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
19Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
20Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
21Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju i prawa PRL (wykład)E/5 30 dr Judyta Dworas-Kulik
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)E/5 30 dr Adrian Zbiciak
6Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
8Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
10Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
11Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
12Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Judyta Dworas-Kulik
4Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
9Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
10Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
11Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
12Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
13Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
14Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
15Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
16Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
17Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Paulina Brejdak
18Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
19Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
20Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
21Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
22Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
23Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
24Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
3Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
4Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
5Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
6Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Paweł Nowik
9Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Adrian Zbiciak
11Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
12Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Edyta Gapska
13Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Edyta Gapska
14Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
15Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Bucoń
16Wiktymologia (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Smarzewski
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
18Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Bankruptcy law (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Comparative constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (wykład)Z/3 30 Brak obsady
6Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
7Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 Zawieszone
8Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
9Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
10Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
11Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
12Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
13Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
14Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
15Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 Zawieszone
16Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
17Legal advocacy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
18Marketing electoral (wykład)Z/3 30 Zawieszone
19Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
20Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
22Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
23Polskie prawo kontraktowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
24Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
25Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
26Postępowanie mandatowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
27Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
28Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
29Prawo hipoteczne i wieczystoksięgowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
30Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
31Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
32Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
33Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
34Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
35Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
36Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
37Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Ilona Grądzka
Praktyki studenckie obowiązkowe
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze