Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Kinowski
2Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (wykład)E/3 30 dr Edyta Krzysztofik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
2Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
3Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
4Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
5Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
6Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
7Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Dąbrowski
8Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 30 dr Damian Bara
9Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 30 dr Damian Bara
10Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 30 dr Damian Bara
11Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 30 dr Damian Bara
12Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 12) Z/0 30 dr Damian Bara
13Negocjacje i mediacje w prawie polskim (warsztaty - Grupa: 13) Z/0 30 Zawieszone
14Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Edyta Krzysztofik
15Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Edyta Krzysztofik
16Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Edyta Krzysztofik
17Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Ilona Grądzka
18Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Ilona Grądzka
19Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
20Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
21Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Zawieszone
Laboratoria obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
2Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
3Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
4Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
5Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
6Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
7Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 7) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
8Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 8) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
9Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 9) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
10Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 10) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
11Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 11) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
12Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 12) Z/1 15 dr Michał Skwarzyński
13Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium - Grupa: 13) Z/1 15 Zawieszone
14Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Maciej Jarota
15Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Maciej Jarota
16Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Maciej Jarota
17Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Maciej Jarota
18Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Maciej Jarota
19Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Maciej Jarota
20Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Maciej Jarota
21Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Maciej Jarota
22Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Maciej Jarota
23Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Maciej Jarota
24Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Maciej Jarota
25Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Maciej Jarota
26Prawo publiczne - case study (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
8Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
12Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Smoleń
13Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
14Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
22Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
23Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/6 30 dr Edyta Gapska
2Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (wykład)E/6 30 dr Michał Zawiślak
3Historia ustroju i prawa PRL (wykład)E/6 30 dr Judyta Dworas-Kulik
4Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
5Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/6 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Prawo karne skarbowe (wykład)E/6 30 dr Adrian Zbiciak
8Prawo ochrony środowiska (wykład)E/6 30 dr Kamila Sobieraj
9Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
11Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
12Wykładnia prawa (wykład)E/6 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
13Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Emil Kowalik
2Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
3Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia)Z/0 15 dr Judyta Dworas-Kulik
4Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia)Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
7Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
8Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
9Prawo karne skarbowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
10Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia)Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
11Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
12Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
13Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
14Wykładnia prawa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
15Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/3 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/3 15 dr Agnieszka Kawałko
4Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/3 15 dr Aneta Biały
5Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
6Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/3 15 dr Marcin Burzec
10Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
11Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/3 15 dr Edyta Gapska
12Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. mgr Michał Czelny
13Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
14Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)Z/3 15 dr Izabela Leraczyk
15Wiktymologia (konwersatorium)Z/3 15 dr Marek Smarzewski
16Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
17Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/3 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Autonomia wspólnot religijnych a prawa jednostek (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
3Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
4Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
5Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Piotr Pomorski
6Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
7Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
8Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
9Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
11Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
12Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
13Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
14Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
15Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
16Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
17Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
18Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
19Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
Praktyki studenckie obowiązkowe
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr Emil Kowalik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze