Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
2Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
3Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Patrycja Antoszek
4Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Vacat
5Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
6Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
7Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
8Historia języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
12Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
13Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
14Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia z elementami gramatyki (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Anna Prażmowska
15Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
16Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
17Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
18Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje III (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
21Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Mark Ó Fionnáin
22Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Maciej Czerniakowski
23Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Maciej Czerniakowski
24Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 15 mgr Maciej Czerniakowski
25Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 15 dr Anna Prażmowska
26Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mark Ó Fionnáin
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Kinga Lis
2Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Wojciech Guz
3Językoznawstwo porównawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Jerzy Wójcik
4Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/3 30 dr Karolina Drabikowska
5Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Anna Antonowicz
6Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/3 30 dr Kamil Rusiłowicz
7Literatura angielska (seminarium)Zbo/3 30 dr Łukasz Borowiec
8Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
9Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
10Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo (wykład)Z/1 15 dr Kinga Lis
11Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo (wykład)Z/1 15 dr hab. Wojciech Guz
12Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo porównawcze (wykład)Z/1 15 dr Jerzy Wójcik
13Zajęcia specjalizacyjne - Językoznawstwo stosowane (wykład)Z/1 15 dr Karolina Drabikowska
14Zajęcia specjalizacyjne - Kulturoznawstwo (wykład)Z/1 15 dr Anna Antonowicz
15Zajęcia specjalizacyjne - Literatura amerykańska (wykład)Z/1 15 dr Kamil Rusiłowicz
16Zajęcia specjalizacyjne - Literatura angielska (wykład)Z/1 15 dr Łukasz Borowiec
17Zajęcia specjalizacyjne - Literatura anglojęzyczna (wykład)Z/1 15 Zawieszone
18Zajęcia specjalizacyjne - Literaturoznawstwo (wykład)Z/1 15 dr Jerzy Skwarzyński
19Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Antonowicz
20Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
21Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Karolina Drabikowska
22Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Jerzy Wójcik
23Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Jerzy Skwarzyński
24Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Łukasz Borowiec
25Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Kamil Rusiłowicz
26Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Kinga Lis
Celtologia
1Język irlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 dr Mark Ó Fionnáin
2Język walijski (ćwiczenia)Z/1 30 dr Aleksander Bednarski
3Kultura Irlandii i Walii (ćwiczenia)Z/1 30 dr Aleksander Bednarski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Piotr Steinbrich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze