Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologiczne mechanizmy wyboru zawodu i ścieżek kariery (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
2Statystyki rynku pracy - wskaźniki i ich wielkości (wykład)E/3 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
3Teorie doradztwa zawodowego i doradztwa kariery (wykład)E/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
4Krajowe i międzynarodowe systemy klasyfikacji zawodów i specjalności (wykład)E/2 30 dr Izabela Łucjan
5Równoważność stopni, kwalifikacji zawodowych i kompetencji w różnych krajach (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
Ćwiczenia obowiązkowe
1Doradztwo edukacyjne, zatrudnieniowe i karierowe na współczesnej scenie społecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Mirosław Górczyński
2Psychologiczne mechanizmy wyboru zawodu i ścieżek kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
3Statystyki rynku pracy - wskaźniki i ich wielkości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
Seminarium licencjackie
1Międzykulturowe doradztwo karier (seminarium)Zbo/1 30 dr Krzysztof Jurek
2Nowe technologie w doradztwie (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej
3Perspektywy rozwoju międzynarodowego rynku pracy (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Rozwój zawodowy pracowników (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
Praktyka zawodowa
1Praktyka wakacyjna w przedsiębiorstwach (praktyki)Zbo/1 90 dr Krzysztof Jurek
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Alina Betlej
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Krzysztof Jurek
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 Zawieszone
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie w obszarze służb publicznych (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Markowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze