Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)Z/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Typowe błędy językowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Czytanie Leśmiana (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Czytanie Różewicza (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
1Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Paweł Janowski
2Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
3Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
4Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Z/1 15 mgr Urszula Jańczyk
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Z/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
4Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
5Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
6Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Monika Szabłowska-Zaremba
7Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
8Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Majewska-Wójcik
9Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
Egzaminy
1Edytorstwo (egzamin)E/2 0 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Historia literatury (od roku 1918) (egzamin)E/1 0 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze